אז איך היה ?

עוד לא היה, אבל אנחנו בטוחים שכאן יופיעו רק דברים טובים...